Grote opkomst bij thema-avond ‘Hoe sterk is mijn puber?’ op Varendonck College

Het Varendonck College in Someren hield op donderdag 8 november een avond met als thema ‘Hoe sterk is mijn puber?’

Er waren in de aula diverse sprekers over o.a. groepsdruk, prestatiedruk en depressie bij pubers.

Twee acteurs van Helder Theater speelden herkenbare opvoedsituaties uit de praktijk na. 

De opkomst was erg groot. Zo'n 450 ouders en opvoeders van leerlingen van het Varendonck College en ouders van kinderen van groep 7-8 kwamen op de bijeenkomst af.