Zùmmers Belang CDA neemt afscheid van voorzitter Ben van den Boomen

Na acht jaren stopt Ben van den Boomen als voorzitter van Zùmmers Belang CDA.

Ben doet vanwege gezondheidsredenen een stapje terug, maar hoopt op termijn weer een actieve bijdrage te leveren aan de partij. Tijdens de achterbanbijeenkomst in De Ruchte in Someren nam hij afscheid. Secretaris Paul Dekkers Los dankte Van den Boomen voor zijn inzet en prees hem voor zijn doorzettingsvermogen.

De bijeenkomst stond verder in het teken van de herinrichting van de organisatie en de compacte schillenstructuur. De achterban heeft hiervoor in de afgelopen periode de nodige input geleverd. Jan Zegwaard gaf namens de stuurgroep een toelichting op de stand van zaken van het Projectplan “ZB CDA 2022”.  

Raadsleden bespraken vervolgens met de achterban de agenda’s van de commissievergaderingen en wethouder Louis Swinkels gaf een inkijk in de lopende lokale en regionale zaken. Tenslotte gaf Rik Duijmelinck een toelichting op het format voor achterbanbijeenkomsten van het Zùmmers Belang CDA in de kerkdorpen, te beginnen in het voorjaar in Lierop.