Puur Sangh fêteert acht jubilarissen

Tijdens het Ceciliafeest op vrijdag 16 november in De Basiliek werden de jubilarissen van het Astens gemengd koor Puur Sangh gehuldigd.

Natuurlijk was er een toespraak voor iedereen door voorzitter Tineke van Dijk.

Zij prees de inbreng van de jubilarissen die allen hun sporen binnen de organisatie van Puur Sangh hebben verdiend.

Dit varieerde van bestuursfuncties zoals voorzitter, pr-commissielid, lid van de feestcommissie, technisch commissielid, lid muziekcommissie en kledingcommissie.

De jubilarissen zijn:

- Lida van Oosterhout, 40 jaar lid

- Christien Kappé, Marianne Gommers en Ida Verhaar, 25 jaar lid

- Anneke van Zanten, Henriëtte Pieters, Henk Janssen en Nic Geron, 12,5 jaar lid.