Ondertekening intentieovereenkomst VAB-pilot in Heusden

Alle partijen, die deelnemen aan de VAB-pilot in Heusden-Zuid, ondertekenden op woensdag 21 november in het gemeentehuis in Asten een intentieovereenkomst, waarin de partij zich uitspreken om zich in te spannen om het concept-gebiedsplan, inclusief nog eventuele wijzigingen of aanpassingen naar aanleiding van de gesprekken die op dit moment nog worden gevoerd, uit te voeren. VAB staat voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing.

Ook vertegenwoordigers van de provincie, Pouderoyen Compagnons en de Ruimte-voor-Ruimte Ontwikkelingsmaatschappij waren aanwezig bij de ondertekening.

Eigenaren dragen samen bij aan een optimale gebiedsinrichting. Waardoor ze ook samen profiteren van de opbrengsten. Dat gebeurt door via goed rentmeesterschap te schuifpuzzelen met agrarische panden. Dat is de kern van de Astense aanpak om de leegstand aan te pakken.

Binnen de pilot zoeken ze maar slimme combinaties in het buitengebied. Zoals een locatie koppelen aan een investeerder die elders in het gebied geen mogelijkheden heeft. Of het verplaatsen van woningen uit gebieden met veel veehouderijen, waardoor daar ruimte voor veehouderijontwikkelingen ontstaat.

In het gebiedsplan, grofweg gelegen tussen de Ooruilweg, Meijelseweg, Kemphaanweg en Sengersbroekweg, zijn kippenboeren bereid met hun bedrijven te stoppen en daarmee Heusden te verlossen van een heleboel stankoverlast. In ruil daarvoor staat de gemeente toe dat er woningen worden gebouwd op hun bedrijfsterreinen. Ook de provincie werkt mee aan de plannen.

Behalve de kippenboeren gaat het bij de intentieverklaring ook nog om enkele particulieren en Garage Swinkels.