Poolse vieringen terug in Heusden

Er was in de H. Antonius van Paduakerk in Heusden een traditie van Poolse vieringen.

Vanaf 2006 tot en met 2016 vonden er wekelijks drukbezochte vieringen plaats in de Antoniuskerk.

In januari 2016 kwam daar een einde aan. De priester, die vanaf 2008 wekelijks vanuit Brussel naar Heusden kwam, kreeg een andere functie en moest daarom het voorgaan in de vieringen beƫindigen.

De behoefte aan deze vieringen bij de Poolse arbeidsmigranten was en bleef echter groot. Daarom bleef de Heusdense locatieraad zich inspannen om de vieringen weer terug te krijgen.

Tot voor kort hadden deze pogingen geen succes. Dit veranderde nadat het Bisdom Den Bosch besloot om binnen het Bisdom een Poolse parochie op te richten. Als pastoor van deze parochie werd benoemd Krzystof Obiedzinski. Een priester, die bekend is in Heusden, want in de beginjaren was hij de voorganger van de Poolse vieringen in Heusden. De hernieuwde kennismaking met deze priester heeft er toe geleid dat hij met enthousiasme bereid bleek om weer vieringen te doen in Heusden.

Vooralsnog zal dat iedere twee weken zijn, te beginnen op zaterdag 1 december om 17.00 uur. Als blijkt dat de vieringen aanslaan en er behoefte aan is, zullen de vieringen wekelijks worden gedaan in de Belevingskerk van Heusden.