Thema-avond Groei & Bloei over klimaatverandering

De werkgroep Dendrologie van Groei & Bloei Asten-Someren houdt op donderdag 21 februari een thema-avond over ‘Klimaatverandering; ook in de winter?’

Verandering van het klimaat is al zo oud als de aarde bestaat. De laatste decennia worden er veel onderzoeken gedaan en wordt er steeds meer over bekend. Ook in onze naaste omgeving  krijgen we ermee te maken. Zoals  hoosbuien en wateroverlast. Vorig jaar was het extreem droog. Heeft dit nog  gevolgen voor het komend voorjaar? Wat betekent dit voor onze struiken en bomen? Hoe houden wij het grondwater op peil, wat kunnen wij hier zelf aan doen?

Samen met de deskundigen Chris van den Wurff en Willy van der Vorst wordt dieper op dit thema ingegaan.

Iedereen wordt uitgenodigd om suggesties en ideeën in te brengen zodat men elkaar van praktische adviezen kan voorzien.

Ook onderwerpen als (vorst)bescherming, beworteling en bemesting van bomen en struiken komen aan de orde.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Museum Klok & Peel in Asten.

De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei.

Andere belangstellenden betalen € 2.