Hoogste punt bouw Het Talent

Op donderdag 1 oktober werd het hoogste punt bereikt bij de bouw van kindcentrum Het Talent, een nieuwbouw voor de in 2016 vijftig jaar bestaande basisschool Deken van Hout aan de Asterstraat in Asten.

In deze nieuwbouw komen basisschool Deken van Hout, Korein Kinderopvang en Peuterspeelzaal Pinkeltje.

Een nieuwe school met ruimte voor een vernieuwde onderwijsvisie: Human Dynamics.

Op deze dag werd ook de vlag van 50 jaar basisschool Deken van Houtschool overhandigd aan oud-leerkracht Hans Heijligers.

De oplevering van het nieuwe schoolgebouw wordt trouwens verschoven van 15 december naar 29 februari 2016. De eerste lesdag in de nieuwe school zal ergens eind maart worden.