Meepraten over arbeidsmigrantenbeleid

De gemeente Asten start met de voorbereiding van nieuw beleid voor arbeidsmigranten.

Het gaat dan om zaken als huisvesting en integratie.

De gemeente Asten wil in drie informatiebijeenkomsten in de drie kernen input ophalen voor dit beleid.

Bij die bijeenkomsten zijn de inwoners van de drie kernen welkom, evenals de belangrijke ketenpartners zoals werkgevers, uitzendbureaus, belanghebbende organisaties (ZLTO), dorpsraden/-overleggen, wijkagent, deskundigen en arbeidsmigranten om van gedachten te wisselen over dit thema.  

De bijeenkomsten staan onder voorzitterschap van een extern gespreksleider.

De avonden zijn op:

- donderdag 24 januari van 20.00 tot 22.00 uur in Hart van Heuze in Heusden 

- maandag 28 januari van 20.30 tot 22.30 uur in De Klepel in Asten

- donderdag 7 februari van 20.00 tot 22.00 uur in De Kluis in Ommel

Over dit thema kunt u ook een enquête invullen via de website van de gemeente Asten.

Inwoners die zich hebben ingeschreven bij TIP Asten krijgen de enquête ongeveer een week later.