Intentieovereenkomst gemeenschapshuis Asten getekend

Op donderdag 17 januari werd in het gemeentehuis van Asten een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Asten en de Stichting Gemeenschapshuis Asten voor de samenwerking om te komen tot een locatiekeuze voor het (ver)nieuw(d)e gemeenschapshuis in de kern Asten.

In de overeenkomst staan de randvoorwaarden: o.a. het doel, de gewenste resultaten, de duur van de afspraak, de fusie tussen De Beiaard en Gemeenschapshuis Asten en, als de locatie bepaald is, waaraan het gemeenschapshuis moet voldoen.

De gemeenteraad kiest op dinsdag 16 april op welke plaats het gemeenschapshuis komt: op de plek van De Klepel aan de Kerkstraat of in het Patersklooster aan de Wilhelminastraat. Binnen twee weken wordt duidelijk of Stichting Gemeenschapshuis Asten het klooster koopt van de paters.

Er kan nog meegepraat worden over het gemeenschapshuis. In de maanden augustus en september vonden er een aantal werksessies plaats voor de locatiekeuze voor een gemeenschapshuis. De opgehaalde informatie is verwerkt in een (toetsings-)matrix en vastgesteld door de gemeenteraad.

Op 24 januari en 21 februari staan er twee bijeenkomsten gepland om te komen tot een beoordelingsmatrix waaruit de uiteindelijke locatiekeuze naar voren moet komen.

Toekomstige gebruikers en geïnteresseerden zijn om 19.30 uur welkom in De Klepel.

Aanmelden kan via e-mail gemeenschapshuis@asten.nl.