Nieuwe gildeheer en afscheid van bestuursleden gilde Sint Joris Someren

Tijdens de jaarvergadering van gilde Sint Joris uit Someren is kapelaan Harold van Overbeek uit Ommel aangesteld als gildeheer.

De kapelaan is de opvolger van pater Piet Meeuws, die jaren als gildeheer aan het gilde was verbonden.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden hoofdman Toon Bergh, deken-schrijver Frans Meeuws en dekenschatbewaarder Trudo Kuijpers.

Kapelaan Van Overbeek is de opvolger van pater Piet Meeuws, die jaren als gildeheer aan het gilde was verbonden.

Toon Bergh was bestuurslid van 5 maart 1998 tot en met 28 januari 2019. Vanaf 2000 was hij de hoofdman.

Frans Meeuws heeft van 15 maart 1993 tot en met 19 januari 2004 bijna vijftien jaar in het bestuur zitting gehad, waarvan elf jaar als dekenschrijver. Vervolgens heeft hij zich in januari 2010 beschikbaar gesteld als dekenschrijver. Deze werkzaamheden heeft hij tot en met 28 januari 2019 gedaan.

Trudo Kuijpers heeft van 26 januari 2015 tot en met 28 januari 2019 zitting gehad in het bestuur. In deze periode was hij de schatbewaarder.