Zesde werkbijeenkomst gemeenschapshuis Asten

Op donderdag 21 februari vindt de zesde werkbijeenkomst plaats in het proces om te komen tot de uiteindelijke locatiekeuze voor het (ver)nieuw(d)e, toekomstbestendige gemeenschapshuis in Asten.

 De avond vindt plaats in gemeenschapshuis De Klepel in Asten en start om 19.30 uur.

In de vorige bijeenkomst op 24 januari presenteerde de architect een zestal tekeningen met mogelijke inpassingen voor de locaties De Klepel en het patersklooster met per plek een noodzakelijk, gewenst en optioneel scenario. 

De opmerkingen van deze avond zijn verwerkt en op 21 februari volgt een toelichting op de invulling van de beoordeling van de zes opties (scenario’s).

Uit de beoordeling moet vervolgens één optie naar voren komen als de meest geschikte.

Deze wordt als advies op 16 april aan de gemeenteraad voorgelegd.

Dit advies is gebaseerd op de beoordeling van de gebruikers, Stichting Gemeenschapshuis Asten en het College van B & W.

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst.

Wel graag aanmelden via e-mail gemeenschapshuis@asten.nl.

Meer info: www.asten.nl