Achterbanvergadering Leefbaar Someren

Politieke groepering Leefbaar Someren houdt op maandag 25 februari een openbare achterbanvergadering in café De Postel in Someren.

De vergadering begint om 19.30 uur en op de agenda staan de gebruikelijke agendapunten.

Daarbij horen ook de verslagen van de laatste raadsvergadering en de diverse commissie-
vergaderingen.