Mantelzorgers dementie ontmoeten elkaar

Wilt u graag mensen ontmoeten die, net als u, zorgen voor iemand die dementie heeft?

Samen een kopje koffie drinken en ervaringen en tips uitwisselen? Of gewoon even uw hart luchten?

Dan is deelname aan een lotgenotengroep wellicht iets voor u. Het verzorgen van een zieke naaste en daarmee omgaan kan veel aandacht en energie vragen. U komt vaak niet aan uzelf toe. Het kan lastig zijn om hierover te praten met mensen in uw omgeving. Sommigen begrijpen misschien niet wat u daadwerkelijk bedoelt, of u wilt er liever niet over praten omdat u hen niet tot last wilt zijn. Het kan echter erg opluchten om uw zorgen en gevoelens te delen, ervaringen uit te wisselen en tips te krijgen en geven. Praten met mensen in een soortgelijke situatie kan steun bieden.

Op donderdag 28 maart bent u welkom op de bijeenkomst ‘Doe het zelf, maar niet alleen’.

Medewerkers van het zelfhulpnetwerk vertellen u meer over wat het deelnemen aan een zelfhulpgroep voor u kan betekenen. Bij voldoende belangstelling wordt er een groep opgestart.

Mantelzorgers uit Asten en Someren kunnen zich aanmelden voor de middagbijeenkomst van 14.30 tot 16.00 uur of de avondbijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Willem Boszaal in De Ruchte aan de Laan ten Roode 71 in Someren.

Aanmelden graag vóór 14 maart bij Onis steunpunt Mantelzorg Asten/Someren t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl, tel. 0493-441246 of m.lenders@oniswelzijn.nl, tel. 0493-441253.