Vogelmarkt Zang en Kleur in De Beiaard in Asten

Vogelvereniging Zang en Kleur uit Asten hield op zondag 10 maart een vogelmarkt in centrum De Beiaard in Asten.

Er werd een ruime sortering vogels aangeboden zoals kanaries, tropische vogels, cultuurvogels en kleine en grote parkieten.

Daarnaast was er een ruim assortiment aan voer en vogelbenodigdheden.

De volgende vogelmarkt in De Beiaard is op zondag 14 april.

U wordt op die dag vanaf 9.00 uur in de gelegenheid gesteld om uw vogels te koop of te ruil aan te bieden volgens het marktreglement, dat op www.zangenkleurasten.nl te vinden is.

Meer info: Piet van Eijk, tel. 06-83773989.