Expositie Bossche school en architect Jan de Jong in gemeentehuis Someren

Tot 1 juli kunt u in het gemeentehuis in Someren een expositie bekijken over de Bossche school en architect Jan de Jong.

De expositie werd op maandag 18 maart geopend door wethouder Louis Swinkels.

Op 9 april wordt er een lezing gehouden over de Bossche school en op 13 april en 10 mei zijn er rondleidingen voor geïnteresseerden.

Naast informatiepanelen over architect Jan de Jong en de Bossche school zijn er ook foto’s te zien van bijzondere kunsttoepassingen.

Beeldhouwer Niels Steenbergen heeft bijzondere ornamenten in het gemeentehuis geplaatst. Zo staan bij de raadszaal de stenen die de ‘Kardinale Deugden’ voorstellen.   

De lezing op dinsdag 9 april in de raadzaal van het gemeentehuis wordt gegeven door architect Paul Bouw.

Op zaterdag 13 april en op vrijdag 10 mei, beide keren aanvang 10.30 uur, is er een rondleiding voor geïnteresseerden in het gemeentehuis in Someren door oud-ambtenaar Jos Verhoeven.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Wel graag van te voren aanmelden via e-mail i.vandeven@someren.nl.

Someren had eind jaren zeventig dringend behoefte aan een groot gemeentekantoor en Jan de Jong kreeg de opdracht het bestaande raadhuis uit te breiden. Hij liet weinig van de bestaande bouw heel, een groot gedeelte werd gesloopt en wat er overbleef werd ontdaan van alle neorenaissance trekken. De nieuwbouw werd niet saai en eentonig, maar door de hand van de meester van het plastisch getal werd het een gebouw waarin grote en kleine volumes een harmonieus samenspel aangaan. Jan de Jong verwierf de opdracht nadat een commissie, mede gevormd door raadsleden, hun voorkeur uitsprak voor deze architectuur. Hij had aangetoond dat hij zich stevig had verdiept in de geschiedenis van het dorp Someren. Hij beschreef dat het dorpshart ontstaan was als een Frankische Plaetse, een driehoekige structuur waar straten samenkwamen en die enkele nederzettingen verbond. Al groeiende verloor Someren deze heldere structuur. Jan de Jong won het vertrouwen van Someren en het nieuwe gemeentehuis werd een feit.

Het plastisch getal is in de architectuur een speciale verhouding waarmee een hele reeks van met elkaar verbonden verhoudingen samenhangt. Deze verhoudingenleer is ontwikkeld door priester en architect Dom Hans van der Laan en verder doorontwikkeld door zijn leerling Jan de Jong. Het gemeentehuis Someren is gebouwd volgens dit principe. Dat is ook duidelijk te zien in het interieur dat in zijn maten verhoudingen precies klopt met het plastisch getal. Hans van der Laan en Jan de Jong zijn beide exponenten van de zogenaamde Bossche school.

In de vitrines staan enkele voorwerpen en op het scherm voor de raadzaal is een film te zien over het huis waar de Jong gewoond heeft met zijn gezin, nu nog bewoond door zijn weduwe. De film wordt tijdens de expositie doorlopend vertoond.