Reconstructie Kanaalstraat Someren

Er is een reconstructie gepland in de Kanaalstraat in Someren tussen de Ter Hofstadlaan en de Geldestraat.

Als voorbereiding daarop zijn op dinsdag 19 maart een aantal bomen gekapt aan de schoolzijde.

De firma Van Vijfeijken klaarde het klusje vakkundig, zelfs zonder de straat af te sluiten.

Het gekapte hout werd ook snel afgevoerd zodat na enkele uren alleen nog de stronken de plaats aangaven waar de bomen hadden gestaan.

Over de bomen aan de bewonerszijde wordt nog overleg gevoerd.

Onlangs is er een bomeneffectanalyseonderzoek uitgevoerd.