Meesterproef Technasium Varendonck College

In het eindexamenjaar van het Technasium op het Varendonck College in Asten sluiten de leerlingen het vak Onderzoek en Ontwerpen af met een Meesterproef.

De leerlingen hebben zelf een opdrachtgever gezocht, een plan van aanpak geschreven en de opdracht uitgevoerd.

Op donderdag 21 maart presenteerden de leerlingen in lokaal 41 van het Varendonck College in Asten hun eindproduct aan de expertdocent, opdrachtgever en aan de ouders.

De expertdocent schatte in of de leerlingen het propedeuseniveau van de gewenste opleiding halen. De opdrachtgever beoordeelde of de leerlingen de opdracht goed hebben begrepen en of aan alle wensen is voldaan. In onderling overleg vond daarna de productbeoordeling van de leerling plaats.

Voor alle Varendonck Technasiumleerlingen, die het eindexamen O&O (onderzoeken en ontwerpen) doen, waren er expertdocenten van Fontys, de Technische Universiteit Eindhoven en het bedrijfsleven.