Amfibieëntrek bij het Witven

De amfibieëntrek is dit jaar door de zachte winter al vroeg op gang gekomen.

Op 30 januari werd bij het Witven in Someren de eerste kleine watersalamander gesignaleerd en konden de amfibiewerkgroepen weer aan de slag met het overzetten.

De amfibiewerkgroep IVN Heeze-Leende is actief bij het raster met vangemmers bij het Platvoetje, langs de Somerenseweg tussen Heeze en Someren ter hoogte van de Lange Bleek en het Platvoetje.

De amfibiewerkgroep van het IVN Asten-Someren is ook vanaf 30 januari gestart met het overzetten van amfibieën bij het raster ter hoogte van het Witven.

Aanvankelijk waren het vooral de kleine watersalamanders maar toen rond 18 februari de nachten wat warmer werden (rond de 10˚) kwamen ook de heikikkers los.

In de warmere nachten zijn vanaf 10 maart ook de rugstreeppadden met de trek begonnen. Met het weer wat kouder worden van de nachten neemt de trek wat af.

De heikikker heeft intussen zijn werk gedaan. In het ondiepe water van de vennen die deze zomer hebben droog gestaan hebben ze honderden hompen kikkerdril afgezet. Die moeten nu door de zonnewarmte uitkomen.

De kikkers zelf hebben ze zich alweer teruggetrokken in hun leefgebieden in de hei.

Tot en met dinsdag 21 maart zijn er 1.187 amfibieën overgezet. Dat is meer dan in heel 2020 (917) en 2021 (741).

Het maximum van 2022 (1.740 stuks) lijkt dit jaar haalbaar. Ze hebben nog de tijd tot eind april.

De resultaten zijn bijna dagelijks te volgen op padden.nu https://www.padden.nu/Werkgroepen/Werkgroep/Werkgroeppagina.aspx?Folid=4130928.