Nieuwe Stichting Veteranen Someren

De Stichting Oud-Indiëgangers maakt een doorstart onder de naam Stichting Veteranen Someren.

Vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben veel militairen zich ingezet voor vrede en veiligheid in het buitenland o.a. in voormalig Nederlands-Indië, Korea, Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Turkije, Mali en Jordanië.

De nieuwe stichting wil alle generaties veteranen op een laagdrempelige manier samenbrengen.

Op donderdag 4 april, vanaf 20.00 uur, is er een bijeenkomst voor een informele kennismaking.

Ben jij een veteraan en woon je in de gemeente Someren?

Stuur dan een e-mail naar bestuur@veteranensomeren.nl voor meer informatie.