Scholenproject Harmonie St. Cecilia Asten 125 jaar

In het kader van het 125-jarig jubileum van Harmonie St. Cecilia Asten is er in 2018 een scholenproject opgestart.

Er zijn door een werkgroep zes lespakketten uitgewerkt en samengesteld voor elke basisschool in Asten-Dorp.

Momenteel ligt er de wens om meer muziekonderwijs te geven op de basisscholen. Binnen het scholenproject wordt er nu in Asten gestart met ‘Muziek in de klas’.

Op woensdag 10 april tussen 9.00 en 12.00 worden de lespakketten aan alle zeven Astense basisscholen aangeboden. Dit gebeurt met medewerking van een klein muzikaal gezelschap uit de harmonie om het overhandigen extra luister bij te zetten.

De maanden april en mei kunnen de scholen gebruiken om het aangeboden lesmateriaal door te werken, met een grote finale op maandag 3 juni in De Klepel met medewerking Bart de Rijk, theatermaker, acteur en bij de jeugd bekend van TV.

Tot het lesprogramma behoort tevens het maken van een werkstuk per klas. De werkstukken worden eind mei in de etalages van de Astense ondernemers in het centrum tentoongesteld en er wordt dan ook een etalagewedstrijd gehouden.