Stem mee en steun het lokale verenigingsleven

Stem mee en steun het lokale verenigingsleven

Als coöperatieve bank geeft Rabobank jaarlijks een gedeelte van haar winst terug aan de samenleving.

Dat doen ze al jaren onder meer via donaties en sponsorbijdragen.

Bij de Rabobank Clubkas Campagne geven ze de leden invloed op de verdeling van deze gelden. Zij bepalen namelijk direct, door het uitbrengen van hun stem, welke clubs zij willen ondersteunen. Niet de bank, maar de leden verdelen dus het geld.

Leden van de Rabobank ontvingen begin april per post een stemcode. Tot en met 30 april kunnen zij hun stemmen uitbrengen.

Ieder lid mag vijf stemmen verdelen over vijf verschillende verenigingen en stichtingen. Het volledige bedrag van € 275.000 wordt verdeeld over de deelnemende clubs. Hoeveel een stem waard is, wordt in mei bekend. Dan is bekend hoeveel leden hebben meegedaan en hoeveel stemmen er zijn uitgebracht.

In mei wordt het resultaat bekend gemaakt en weten de clubs hoeveel de Rabobank Clubkas Campagne hen heeft opgeleverd. In een grote roadshow door de kernen worden de cheques uitgedeeld aan de verenigingen en stichtingen.