Logeerhuis Plezant in landelijke pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt vanuit het programma Langer Thuis landelijk tien initiatieven logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten.

Op woensdag 17 april vond de aftrap van de pilot plaats en is logeerhuis Plezant in Lieshout door minister Hugo de Jonge officieel erkend als pilot locatie. 

In logeerhuis Plezant in Lieshout kunnen in totaal zeven mensen met (een vermoeden van) dementie uit de Peelregio logeren. Hierdoor kunnen mantelzorgers weer even op adem komen of misschien zelf op vakantie gaan. Zo krijgt de mantelzorger even wat lucht en komt de cliënt ook even in een andere omgeving. Daar hebben beide partijen baat bij. Deze vorm van zorg kan er uiteindelijk toe leiden dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven.

Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Veel mantelzorgers zijn niet bekend met de ondersteuningsmogelijkheden voor hen. Ze durven niet om hulp te vragen, of voelen zich bezwaard om de zorg over te dragen aan anderen. Ook is er veel onbekendheid bij huisartsen en wijkverpleegkundigen - degenen die toch vaak als eerste zien dat een mantelzorger wel wat ondersteuning kan gebruiken - over logeerzorg. Bovendien is nog niet altijd duidelijk hoe deze zorg te organiseren is. Die drie elementen samen worden in de pilots aangepakt.

Tien gemeenten gaan aan de slag met de pilots logeerzorg. Het ministerie van VWS ondersteunt hen met 1 miljoen euro vanuit het programma Langer Thuis. In elk van de pilotgemeenten gaat een coördinator logeerzorg aan de slag. Enerzijds om de partijen bij elkaar te brengen, anderzijds om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg. De tien pilots worden tot en met april 2020 uitgevoerd en begeleid door VWS en kennisinstelling Movisie. Het doel is om te komen tot een stappenplan hoe gemeenten logeerzorg lokaal kunnen toepassen. Ook wordt de preventieve meerwaarde van logeerzorg zichtbaar gemaakt.