Puur Sangh in St. Jan in Den Bosch

De meimaand is in ’s-Hertogenbosch traditioneel de Mariamaand, de maand waarin verschillende Mariavieringen worden gehouden.

Op zondag 19 mei zingt gemengd koor Puur Sangh uit Asten tijdens de dienst van 11.45 uur in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch de vierstemmige Missa Brevis (ook wel Kleine Orgelmesse genoemd) van Joseph Haydn.

Daarnaast zingt het koor ook de vaste gezangen en een aantal meerstemmige ‘eigen’ liederen.

De dienst wordt besloten met het gebruikelijke lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

Puur Sangh staat onder leiding van dirigent Ad Vergouwen en wordt op het orgel begeleid door de vorige dirigent Ad Broeksteeg.

Het thema van de dienst is ‘Heb elkander lief’.