SIRIS.nl

Ondertekening convenant sluitingstijden horeca

Op 9 februari heeft de Astense gemeenteraad middels een initiatiefvoorstel het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven tot het initiëren van een pilot met betrekking tot verruiming van de sluitingstijden van de natte horeca met 1 uur.

Inmiddels is een convenant opgesteld.

Dit convenant wordt donderdag 16 mei getekend namens het college door wethouder Henk van Moorsel en vertegenwoordigers van de horeca.