Traffic informer op Varendonck College

De gemeente Asten startte op vrijdag 17 mei met het project ‘Asten maakt verkeersveiligheid zichtbaar’.

Het hele jaar door zijn er tal van activiteiten waarin verkeersveiligheid centraal staat.

De eerste activiteit vond op vrijdag 17 mei plaats in het Varendonck College in Asten.

Jan van Schijndel van VanSchijndelAdvies verzorgt in opdracht van de Provincie Limburg-Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) het verkeersveiligheidsproject Traffic Informers Limburg.

Traffic informer Danny Hilferink was op het Varendonck College op bezoek.

Traffic Informers zijn mensen die door een verkeersongeval een blijvende enkelvoudige of meervoudige beperking hebben opgelopen en zo als verkeersslachtoffer voorlichting geven op middelbare en hogere scholen. Zij doen dit door hun ervaringen en levensverhaal te vertellen aan jongeren in de doelgroep van 15 tot 25 jaar. Door het contact tussen TI en deelnemer ontstaat een interactie waarbij het bewustzijn van de deelnemer in gang wordt gezet. Door het in gang zetten van bewustwording ontstaat een nieuwe situatie met als doel een interne gedragsverandering bij de deelnemer te ontwikkelen. Deze verandering geeft een aangepast zelfinzicht bij de deelnemer over zijn eigen verkeersveiligheid en de mogelijkheid om daar zelf invloed op uit te oefenen.

Danny Hilferink werd in 1999 op 18-jarige leeftijd blind door een tragisch scooterongeluk. Als dat niet al erg genoeg was, was het ook nog zo dat een van zijn beste vrienden bij hem achterop zat en het ongeluk niet heeft overleefd. 

Ook wethouder Theo Martens en Maarten van den Boomen, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland-afdeling Asten, waren aanwezig bij deze les.