Presentatie buurt- en kunstproject Samen in de Loove

In de wijk de Loove in Someren vindt dit najaar in opdracht van de gemeente Someren een kunstproject plaats.

In dit project Samen in de Loove spelen wijkbewoners zelf een actieve rol.

Het project krijgt ondersteuning van de wijkraad en van de gebruikers van activiteitencentrum De Viersprong. Alle buurtbewoners die willen meedoen met dit initiatief, zijn uitgenodigd om op maandagavond 17 juni de presentatie van het project in De Viersprong bij te wonen.

Het doel van Samen in de Loove is om het gezicht van Someren De Loove te laten zien aan elkaar en aan iedereen die er niet vandaan komt.

Het kunstproject bestaat uit verschillende onderdelen. Eén van die onderdelen is een kunstmarkt bij en rondom De Viersprong. Hieraan kunnen zowel buurtbewoners, buurtkunstenaars en bezoekers van De Viersprong deelnemen.

Ook komt er een tot de verbeelding sprekende expositie op een nader te bepalen locatie. Deze tentoonstelling geeft een inkijkje in het leven van de inwoners van Someren De Loove en omvat onder meer gefilmde en gefotografeerde beelden.

Ook interieurs, kunstvoorwerpen en verzamelobjecten van Somerenaren zijn te zien. Een ander onderdeel van Samen in de Loove is het Fotografieproject.

Hierbij mogen buurtbewoners zich aanmelden als fotograaf van opmerkelijke zaken en bewoners in De Loove. Ook is er een groepje mensen dat een film gaat maken over de buurt en de buurtbewoners. De foto’s zijn te zien in een expositie en de film wordt ook publiek vertoond.

Tenslotte komt er in creativiteitscentrum De Viersprong een buurthuiskamer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Buurtbewoners, die willen deelnemen aan een van de onderdelen van het project, zijn uitgenodigd om op maandag 17 juni naar De Viersprong te komen.

Er wordt dan om 19.30 uur een presentatie gegeven over de plannen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en belangstellenden kunnen zich deze avond ook opgeven als deelnemer.