Nieuw vaandel ZijActief Asten gepresenteerd

ZijActief Asten hield op dinsdag 13 oktober de Mariaviering in de kapel van het klooster H. Hart in Asten.

Tijdens de Mariaviering werd het vaandel door pater Piet Schellens ingezegend.

Omdat de vereniging zich per 1 januari 2015 heeft aangesloten bij ZijActief Brabant Zuidoost heeft één van de leden een nieuw vaandel ontworpen. Strak, modern, maar wel duidelijk. Bij ceremonies en bijzondere bijeenkomsten zal het vaandel opgesteld worden om zo de onderlinge verbondenheid te tonen.