Motie in Tweede Kamer over medicijngebruik Asten aangenomen

Het CDA in de Tweede Kamer heeft, op mede aandringen van de CDA-fractie in Asten, een motie ingediend omtrent het medicijngebruik in de gemeente Asten.

Dit vanwege het verdeelmodel sociaal domein dat al jaren nadelig was voor de gemeente Asten. De motie, waarin het kabinet wordt verzocht het verdeelmodel hierop aan te passen, is op woensdag 22 mei aangenomen door een kamerbrede meerderheid.

Een opsteker voor de strijd die door wethouders, ambtenaren en politici van de gemeente Asten al enkele jaren wordt geleverd. In Asten wordt al jarenlang gebruik gemaakt van een zorgvuldig voorschrijfsysteem voor medicijnen. Het medicijngebruik is ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten aanzienlijk lager. Het doel van dit systeem is om voor de patiënt bij elke aandoening de beste therapie tegen een zo goedkoop mogelijk prijs realiseren. Dit wordt gerealiseerd door een goede afstemming tussen huisartsen en apotheker. Het voordeel is een forse besparing op medicijnkosten. Alleen voor de gemeente Asten met ruim 16.000 inwoners is dit al een besparing van ruim € 600.000 per jaar op zorgkosten.

Echter, het lagere medicijngebruik had echter het negatieve gevolg dat de gemeente Asten een beduidend lagere Rijksuitkering sociaal domein ontving. In de verdeelmodellen sociaal domein wordt namelijk een relatie gelegd tussen medicijngebruik en ziektebeeld c.q. de behoefte aan voorzieningen. Het ziektebeeld in Asten is echter niet lager dan in vergelijkbare gemeenten. De gemeente Asten wordt dus ‘gestraft’ voor het doelmatig voorschrijven van medicijnen met een lagere bijdrage uit het Gemeentefonds. De gemeente ontvangt jaarlijks daardoor ruim 5 ton minder aan Rijksbijdrage. Dit is ongeveer 10% van de bijdrage die ze voor het sociaal domein ontvangt.

De Tweede Kamer heeft nu door het aannemen van deze motie het kabinet de opdracht gegeven om dit model niet meer te hanteren, omdat het voorzichtig medicijngebruik ontmoedigt. Een duidelijke overwinning voor de gemeente Asten, want het kan structureel betekenen dat de gemeente weer meer geld gaat ontvangen voor het sociaal domein.

De motie is tot stand gekomen mede op aandringen van de CDA-fractie in de gemeente Asten. Fractievoorzitter John Bankers is trots op het bereikte resultaat. “We hebben de afgelopen periode veelvuldig gecommuniceerd met de fractie in Den Haag. Dat zij de handschoen zo hebben weten op te pakken betekent erg veel voor ons en Asten.”

De motie werd aangenomen met steun van alle partijen in de Tweede Kamer, uitgezonderd de VVD.