Dialoogsessie Kinderraad van Prodas op basisschool Voordeldonk

De Kinderraad van Prodas helpt bedrijven met vragen en probleemstukken.

Op dinsdag 18 juni gaan de leerlingen van groep 7/8 van basisschool Voordeldonk in Asten in dialoog met de gemeente Asten, Onis Welzijn en Rabobank over hoe de gemeente Asten de jeugd kan betrekken bij lokale vraagstukken.

De dialoog wordt geleid door Kristel Berkvens van Stichting Prodas. De Kinderraad van Prodas zal haar inzichten en ideeën delen ten aanzien van hoe de gemeente Asten de jeugd kan betrekken bij lokale vraagstukken.

De dialoogsessie vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Asten en zal geopend worden door loco-burgemeester Janine Spoor.

Over de Kinderraad van Prodas

Een bedrijf of organisatie zit met een vraag. Dan kun je allerlei deskundigen raadplegen. Maar leg het eens voor aan kinderen. Die hebben nog een frisse blik, denken niet in beperkingen. Het idee is niet nieuw, geeft projectleider onderwijsinnovatie Tessa van Zadelhoff van Prodas aan. Prinses Laurentien heeft het op landelijk niveau geïntroduceerd. Multinationals als Ahold en KLM werken met zo'n kinderraad die aan de slag gaat met betekenisvolle vragen van deze bedrijven. Kunnen we dat ook niet in onze regio doen?, vroeg Jacqueline Ketelaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Prodas zich af.

Tessa van Zadelhoff en Kristel Berkvens namen die handschoen op, samen met de Rabobank. ,,Per vraag stellen we een raad in, om zoveel mogelijk kinderen mee te kunnen laten doen. Het doel is om kinderen mee te laten denken over de toekomst. Organisaties, instellingen of bedrijven kunnen de kinderraad benaderen met een probleemstelling. Met Rabobank Peelland Zuid hebben we hierbij een echte partner: ze ondersteunen het project financieel, maar nog meer met kennis en kunde. Zo krijgen we hulp met het in dialoog gaan en verbinden ze ons met interessante partijen''.