Jaarvergadering en achterbanvergadering Leefbaar Someren

Politieke groepering Leefbaar Someren houdt op maandag 17 juni een jaarvergadering, gevolgd door een openbare achterbanvergadering in café De Postel in Someren.

De jaarvergadering begint om 19.30 uur.

Bij de bestuursverkiezing zijn Jaap van der Spek en Jos van Heel aftredend en herkiesbaar.

Leden, die in het bestuur willen, kunnen zich beschikbaar stellen tot een half uur voor de vergadering.

Op de agenda staat ook het jaaroverzicht van gemeenteraadslid Arnold Verhofstad, eventueel aangevuld met een verslag van de commissieleden.

Na deze vergadering is er een achterbanvergadering met o.a. verslag en agenda van de commissievergaderingen.  

Zie ook www.leefbaarsomeren.nl.