Presentatiemarkt Technasium Varendonck

In klas 2 en 3 van het Technasium van het Varendonck College sluiten de leerlingen het vak Onderzoek en Ontwerpen traditiegetrouw af met een presentatiemarkt.

De leerlingen van klas 2 zijn bezig met een project voor Larco Foods in Someren.

Larco Foods heeft een groot assortiment aan producten met o.a. soepen. Vanuit klanten kwamen er verzoeken om unieke wereldsoepen te produceren. Een soep waarvan de smaak je even in een andere cultuur doet wanen: ‘Thuis op Reis’.

In klas 3 zijn de leerlingen bezig met een project naar aanleiding van het bezochte STRP-festival. In het ‘alles is smart’ tijdperk wordt technologie ons aangesmeerd voor veel aspecten van ons leven. Slimme, met technologie versterkte, kussens dringen onze slaapkamers binnen. Zij spelen muziek, volgen onze slaappatronen en maken ons wakker. Als we onze kussens smart kunnen maken en daarmee een toegevoegde waarde kunnen geven, met welke alledaagse gebruiksvoorwerpen kunnen we dit dan nog meer? Tijdens dit laatste project maken de leerlingen een conceptueel ontwerp van een alledaags gebruiksvoorwerp dat door hen smart is gemaakt.

Op dinsdag 18 juni zullen de leerlingen hun eindproduct presenteren aan de opdrachtgevers en aan de ouders.

Deze eindpresentaties vinden plaats in marktvorm in de aula van het Varendonck College in Asten.

De presentaties beginnen om 14.00 uur.