Dialoogsessie Kinderraad Prodas met basisschool Voordeldonk in gemeentehuis Asten

De Kinderraad van Prodas helpt bedrijven met vragen en probleemstukken.

Op dinsdag 18 juni gingen de leerlingen van groep 7/8 van basisschool Voordeldonk in Asten in dialoog met de gemeente Asten en de Rabobank over hoe de gemeente Asten de jeugd kan betrekken bij lokale vraagstukken.

De dialoogsessie in de raadzaal van het gemeentehuis in Asten werd geleid door Kristel Berkvens van Stichting Prodas.

Loco-burgemeester Janine Spoor opende de sessie.

Die zat druk te noteren wat de kinderen allemaal voorstelden. De kinderen praatten 'de gemeente' bij over het gebruik van social media en lieten blijken best geïnteresseerd te zijn in allerlei gemeentezaken. De communicatie naar de kinderen mag 'anders' worden. Instagram en snapshat worden aanbevolen. De kinderen willen best meewerken met allerlei vraagstukken, maar wel het liefst onder schooltijd en als er een beloning tegenover staat. Zo werd er om zogenaamde baciomuntjes gevraagd.