Nieuw project Summers Landschap met korenmijt

Aan het Gebergte in Lierop is een perceel rogge ingezaaid door loonbedrijf Van Bussel.

Het is de bedoeling dat deze rogge gebruikt wordt om een korenmijt te bouwen. Het initiatief voor deze korenmijt ligt bij de familie Ponten.

De mijt zal worden opgericht op het terrein van de familie Ponten. Het Summers Landschap ondersteunt dit initiatief met advies en financieel.

De korenmijt is een landschapselement dat vroeger in Brabant op de zandgronden bij bijna elke boerderij aanwezig was. Tegenwoordig zien we dit niet meer. Om dit gebruik in ere te houden heeft de familie Ponten de gedachte gehad om een korenmijt op te richten. Om de korenmijt op te richten is hulp nodig van de gemeenschap, zowel bij het maaien als bij het opbouwen van de mijt. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Marius Ponten of Gerard Claassen.

De rogge is gezaaid en het maaitijdstip zal rond half/eind juli zijn. De maaidatum is afhankelijk van de weersomstandigheden en wordt op korte termijn geregeld. Maaien gebeurt in de middag.

Nadat de rogge gemaaid is moet deze ca. één tot twee weken drogen voordat de mijt gebouwd kan worden.

De mijt wordt in twee dagen opgebouwd.
--