Brainport Industries College Award 2015 voor Van Hoof Groep

Van Hoof Groep BV in Asten heeft de Brainport Industries College Award 2015 gewonnen.

De Brainport Industrie College Award werd uitgereikt door Brainport Industries College, een samenwerking tussen scholen en technische bedrijven, die vakopleidingen ondersteunen op topniveau door te investeren in topmachines en het op peil houden van het niveau van de leraren en leerlingen.

De Award spreekt de waardering uit aan bedrijven, die een stap meer zetten om jeugd en zij-instromers kennis te laten nemen van techniek en op te leiden tot vakmensen.

De Van Hoof Groep vindt het belangrijk te investeren in mensen. Het zijn namelijk de mensen die het bedrijf maken. Het bedrijf begint daarmee op de bodem; het interesse wekken bij de jeugd voor techniek en opleiden van jongeren.

De Van Hoof Groep is lid van de SIRIS-Businessclub.