Schriftelijke vragen over heropening vliegbasis De Peel

Provinciaal Statenlid John Bankers (CDA) uit Asten heeft het provinciebestuur vragen gesteld over heropening van vliegbasis De Peel.

Het ministerie van Defensie liet onlangs weten dat de militaire basis opnieuw in gebruik wordt genomen. Inwoners uit de regio vrezen voor geluidsoverlast en milieuschade. Inwoners, gemeenten en de provincies Noord-Brabant en Limburg kunnen zienswijzen indienen. Met een zienswijze wordt een mening gegeven, waar het ministerie rekening mee kan houden.

Bankers wil weten of de provincie wel op de hoogte was en of er een zienswijze wordt ingediend. Daarnaast heeft hij gevraagd naar afstemming tussen de provincie en betrokken gemeenten en het vervolgproces.

Het provinciebestuur, het college van Gedeputeerde Staten, moet de schriftelijke vragen binnen enkele weken beantwoorden.