Informatieavond nieuwbouw gemeenschapshuis Asten

Op dinsdag 27 augustus vond er een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw van het gemeenschapshuis plaats in De Klepel in Asten.

Tijdens deze bijeenkomst werden de bezoekers bijgepraat over de locatiekeuze en werd inzicht gegeven in het vervolg van het proces.

De gemeente Asten wordt eigenaar van het gebouw dat op de plekken van gemeenschapshuis De Klepel, Onis en de bibliotheek Asten gebouwd zal worden.

Periodiek zijn er (centrale) bijeenkomsten met gebruikers over de stand van zaken.

Werkgroepen met verschillende specialisten en afvaardiging van gebruikers gaan de komende tijd aan de slag om kaders te verdiepen naar zekerheden.

De Werkgroep Visieontwikkeling bestaat uit Onis, bibliotheek, VVV, Seniorenvereniging, Sociaal Team Asten, Stichting Gemeenschapshuis Asten, De Klot, Harmonie St. Cecilia en Jong Nederland Asten. Zij komen op donderdag 29 augustus bijeen en buigen zich over het exploitatieplan van het gemeenschapshuis en het benoemen van een afvaardiging als eindverantwoordelijke in de werkgroep Exploitatie.

Deze werkgroep Exploitatie onderzoekt en houdt zich bezig met de huidige exploitatie in De Beiaard en De Klepel, de tijdelijke situatie, het verhuisplan, ondersteuning, de behoefteinventarisatie, het nieuw exploitatieplan, het defintieve bezettingsschema, kosten/opbrengsten, huurovereenkomsten en statuten.

De werkgroep Realisatie heeft in de portefeuille: haalbaarheidsscan duurzaamheid, het uitwerken resultaat werkgroep Visie, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, omgevingsvergunning en inrichting.

De werkgroep Bouwontwikkeling komt in actie bij de bouw en de inrichting van het nieuwe gemeenschapshuis. 

Verwacht wordt dat De Klepel medio september/oktotber 2020 (of indien mogelijk eerder) gesloopt wordt.

De bouw start in oktober 2020 en de oplevering is medio oktober 2021.

De volgende informatiebijeenkomst is op 26 november om 19.30 uur in De Klepel.