SIRIS.nl

Vogelmarkt Zang en Kleur in centrum De Beiaard

Vogelvereniging Zang en Kleur uit Asten houdt op zondag 8 september van 9.00 tot 11.30 uur een vogelmarkt in centrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten.

Er wordt een ruime sortering vogels aangeboden zoals kanaries, tropische vogels, cultuurvogels en kleine en grote parkieten. Daarnaast wordt een ruim assortiment aan voer en vogelbenodigdheden aangeboden.

U wordt vanaf 9.00 uur in de gelegenheid gesteld om uw vogels te koop of te ruil aan te bieden volgens het marktreglement. Het marktreglement is te vinden op www.zangenkleurasten.nl.

De vogelmarkt staat onder het keurmerk van de Nederlandse Vogelbond (NBvV).

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Piet van Eijk, tel. 06-83773989.

Entree € 1, bezoekers tot en met 16 jaar gratis.