Geluidsinstallatie in centrum Asten

Bij de twee laatste herinrichtingen van het centrum van Asten kwam de vraag op tafel of de samenwerkende ondernemers het centrum van bedrading onder de grond wilden voorzien voor een geluidsinstallatie.

Hoewel er wel belangstelling voor was, ontbrak het geld.

Een werkgroep van Stichting Centrummanagement Asten presenteerde enige tijd geleden een uitvoerbaar plan waarbij in principe geen ondergrondse bekabeling nodig is.

De geraamde kosten gingen in eerste instantie ver uit boven de mogelijkheden van het CMA.

De gemeente en de OVA werden bereid gevonden om het project financieel te ondersteunen. Daardoor kon worden begonnen met de uitvoering.

De opdracht werd gegund aan plaatselijke ondernemers; Elektro Speciaal Sprengers en Expert Asten.

Op donderdag 12 september wordt de installatie officieel in gebruik genomen.

Dat staat te gebeuren om 17.30 uur in de Burgemeester Wijnenstraat onder de luifel van het Kompas.