Week van de Alfabetisering

Op maandag 9 september begint de jaarlijkse Week van de Alfabetisering.

Een week waarin de Taalhuizen in Helmond-Peel volop aandacht vragen voor het beter leren van taal en ook vaardigheden zoals leren omgaan met de computer. Het gaat om Nederlanders én medelanders.

Het thema is: DURF! Er is immers veel durf voor nodig om op volwassen leeftijd aan de slag te gaan met beter leren lezen en schrijven. Ook de Taalhuizen in de regio hebben activiteiten opgezet tijdens de Week van de Alfabetisering van 9 tot en met 15 september. 

12 september Opening Taalhuis Deurne

Op donderdag 12 september wordt Taalhuis Deurne officieel én feestelijk geopend. Diverse partijen werken al enige tijd samen om bewoners te helpen met beter lezen en schrijven door taallessen en cursussen.  Wethouder Marnix Schlösser geeft uitleg waarom een Taalhuis goed is voor Deurne.  Tijdens verschillende workshops delen we kennis en ervaringen met het niet goed kunnen lezen en schrijven. Daarnaast wordt het samenwerkingsconvenant 'Taalhuis Deurne' ondertekend en dit is de officiële aftrap van het Taalhuis in Deurne. Iedereen die meer wil weten over beter leren lezen en schrijven is tussen 14.00 en 16.00 uur welkom in het Gerardushuis aan de Parkstraat 12 (Walsberg) in Deurne. Wie na 12 september vragen heeft over het Taalhuis, kan terecht in de Bibliotheek in het Cultuurcentrum Deurne. 

In het Taalhuis Deurne zijn LEVgroep, gemeente, ROC Ter AA, Bibliotheek Helmond-Peel, Huiskamerproject Migranten en stichting Lezen&Schrijven vertegenwoordigd.

https://helmondpeel.op-shop.nl/1095/officiele-start-taalhuis-deurne/12-09-2019

A..B..C.. BINGO in Helmond

Het Taalhuis Helmond organiseert voor volwassenen wekelijks verschillende activiteiten rondom taal-, reken- en digitale vaardigheden, bijvoorbeeld taallessen, Taalcafés en ook cursussen om te leren omgaan met de computer. In de landelijke Week van de Alfabetisering, die er is om aandacht te besteden aan mensen die moeite hebben met taal en rekenen, is er een extra activiteit.  Op woensdag 11 september is er een gezellige Letterbingo in het Taalhuis in de Bibliotheek. Een bingospel met letters in plaats van cijfers. Dit in bijzijn van wethouder Cathelijne Dortmans en Robin Verleisdonk, de nieuwe directeur van de Bibliotheek. Deelnemers en vrijwilligers van het Taalcafé, maar ook andere geïnteresseerden, zijn welkom om samen het Letterbingospel te spelen én hierbij leuke prijzen te winnen. Deelname aan de letterbingo is gratis.

De Letterbingo is in de Bibliotheek aan de Watermolenwal 11, woensdag 11 september tussen 14.00 en 16.00 uur.

https://helmondpeel.op-shop.nl/1075/letterbingo/11-09-2019

Thema DURF! Verschil te maken in Asten en Someren op drie locaties.

In Asten doen de basisscholen Het Lover en Lambertus mee aan activiteiten van het Taalhuis. Blikkie de Voorleesbus van de bibliotheek komt op woensdag 11 september voorlezen aan de jongste leerlingen. Hiervoor worden nadrukkelijk ook de (groot)ouders, verzorgers van de leerlingen en geïnteresseerden uitgenodigd.  Ook voor hen zal op het schoolplein een activiteit zijn.  Het gaat vooral om het afgeven van een gezellige taalprikkel. Taal is handig; taal is leuk!

Bewoners uit Asten en omgeving die niet aan de scholen Het Lover of Lambertus school verbonden zijn, zijn welkom om op maandag 16 september naar de speel- en spelochtend bij wijkhuis De Stip aan het Boletenplein in Asten te komen. Ook daar zal Blikkie aanwezig zijn en wordt er met volwassenen een leuk taalspel gedaan, waaraan iedereen kan meedoen. Van 9.30 tot 12.00 zijn ouders, oppasouders, opa’s en oma’s welkom om samen van mooie verhalen te genieten. De koffie, thee en ranja staan klaar,

In Someren komt Blikkie bij Basisschool De Diamant op donderdagmiddag 12 september. Ook daar wordt het schoolplein passend versierd voor kinderen én ouders en belangstellenden.

De activiteiten worden georganiseerd door de Taalhuizen in Helmond-Peel. Daarin werken partners samen zoals gemeenten, LEVgroep, Onis Welzijn, ROC ter AA, stichting Beter Lezen en Schrijven, Bibliotheek Helmond-Peel,  Huiskamerproject Migranten en de landelijke stichting Lezen&Schrijven.

Ook Driessen heeft aandacht voor geletterdheid

Ook het Helmondse bedrijf Driessen heeft aandacht voor het onderwerp geletterdheid. Zij nemen met de Driessen Foundation het initiatief om hun medewerkers op te roepen om taalvrijwilliger te worden. Ook hebben zij iets bedacht om aandacht te vestigen op alfabetisering. Zo hebben zij een besloten Zullen-We-Ruilen-Week, waarin Driessen Groep-collega’s vakantie-, reis- en/of managementboeken kunnen ruilen voor een ander exemplaar. Collega’s kunnen op deze manier inspirerende verhalen doorgeven aan een ander, onder de noemer ‘delen is vermenigvuldigen’.

Elk bedrijf  of instelling, die zelf een leuk idee heeft, kan de activiteit aanmelden bij www.weekvandealfabetisering.nl.

Informatie over de Taalhuizen in de regio en over de activiteiten is te verkrijgen via 0492 740020 of via e-mail taalhuis@bibliotheekhelmondpeel.nl.

Een weetje: 1 op de 9 ouders met schoolgaande kinderen is laaggeletterd, wat inhoudt dat deze mensen moeite hebben met lezen en schrijven.  Kinderen van ouders die laaggeletterd zijn, hebben een driemaal grotere kans om zelf later ook laaggeletterd te worden. Zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven.