Vergadering Belangengroep Lierop

De Belangengroep Lierop vergadert op donderdag 5 september van 20.00 tot 22.00 uur in gemeenschapshuis De Vurherd.

Op de agenda staat o.a. een terugblik op het dorpsgesprek van 11 juni, stand van zaken zonnepark Lungendonk. actie geluidsscherm A67, voetpad langs de Heesvenstraat, inrichting Gildewijk en ontwerp woonvisie Someren 2030.