Belangengroep Lierop wordt Dorpsoverleg Lierop

Stichting Belangengroep Lierop heeft na 46 jaar (opgericht in 1973) haar naam veranderd in Dorpsoverleg Lierop.

De benaming Belangengroep impliceerde teveel een besloten groep te zijn of zoals velen het ervaarden: een groep waarvan je lid moet zijn. Het dorpsoverleg is van mening dat met de naamswijziging meer recht gedaan wordt aan hetgeen zij voor ogen heeft, namelijk een open overleg voor en door de Lieropse inwoners.

Dorpsoverleg Lierop wil een politiekvrij, laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor alle inwoners van Lierop als het gaat om het algemeen Lierops belang. Iedereen kan meepraten en onderwerpen inbrengen.

Onder het dorpsoverleg vallen ook diverse werkgroepen en het beheer van gemeenschapshuis De Vurherd en Steunpunt Plus in Henricushof. Daarnaast ondersteunt het dorpsoverleg lokale initiatieven en is het vanuit Lierop de spreekbuis voor de gemeente Someren en vice versa. Het dorpsoverleg vindt vier keer per jaar plaats tijdens openbare vergaderingen. Dorpsoverleg Lierop heeft een website met informatie en vergaderdata (www.dorpsoverleglierop.nl).

De naamsverandering komt op het moment dat de stichting nieuwe statuten heeft opgesteld waarin de rollen van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur (het Dorpsoverleg) helder zijn verwoord: het dagelijks bestuur als organisator, adviseur en uitvoerder van hetgeen het Algemeen bestuur (het Dorpsoverleg) vraagt of besluit.

Het dagelijks bestuur van Dorpsoverleg Lierop bestaat uit Annette Wilde, voorzitter (voor meer informatie: annette@dorpsoverleglierop.nl), Mark Gofers, vice-voorzitter, Marieke Linders, secretaris en Tim Vullings, penningmeester.