Opschonen insectencorridor

IVN Asten-Someren en de gemeente Someren hebben enkele jaren geleden de insectencorridor aangelegd tussen het Starven en het Meerven in Lierop.

Deze opening zorgt ervoor dat de insecten gebruik kunnen maken van verschillende leefgebieden.

In februari werd al met vijftien vrijwilligers de eerste aanzet gegeven om de overtollige begroeiing te verwijderen.

Op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober zal geprobeerd worden het werk of te maken.

Dat kan natuurlijk niet zonder de nodige vrijwillige inzet.

Daarom roept IVN iedereen op die deze dagen tijd en zin heeft om te komen helpen.

De gemeente zorgt voor het gereedschap.

Verzamelen om 9.00 uur bij de parkeerplaats het Jasper aan de Bussersdijk in Lierop.

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aanmelden kan bij Gerard Claassen, tel. 06-22892965 of e-mail gerardenmarieke@outlook.com.