Petitie Dorpsoverleg Heusden tegen komst megakoeienstal

Op dinsdag 9 oktober overhandigde André Verhoeven, voorzitter van het Dorpsoverleg Heusden, een petitie aan wethouder Theo Martens tegen de komst van een megakoeienstal aan de Slobeendweg 5 in Heusden.

Dat gebeurde tijdens de vergadering van de commissie Ruimte in het gemeentehuis in Asten.

Het Dorpsoverleg Heusden startte op 18 september met een online petitie tegen de komst van de stal. De teller met mensen, die hun handtekening gezet hebben, stond voor de overhandiging van de petitie op 871. Bij de start was het streefgetal ongeveer 500.

Uitbreiding van een stal van 150 naar 1.344 koeien mag van het dorpsoverleg, maar niet op 800 meter van de kom van Heusden. Dit dreigt echter wel te gaan gebeuren en de gevolgen zijn niet te overzien.

Dorpsoverleg Heusden vreest o.a. voor de gevolgen voor de volksgezondheid, geuroverlast door mestverwerking en ruwvoer, waardevermindering van de woningen in Heusden, transportbewegingen die 24/7 zullen gaan plaatsvinden en belasting voor natuurgebied de Groote Peel.

De gemeente ontving inmiddels 19 bezwaarschriften op de ontwerp-omgevingsvergunning die tot 1 oktober ter inzage lag. 

Geen enkele raadsfractie ziet iets in de komst van de megastal. Het plan heeft derhalve politiek noch maatschappelijk draagvlak.

De gemeente Asten is aan handen en voeten gebonden, omdat Twan Klein Zieverink - die in 2012 met de eerste plannen voor de megastal bij de gemeente aanklopte - nagenoeg alle vergunningen binnen heeft. Klein Zieverink is inmiddels failliet en zijn curator heeft het plan voor de bouw van de koeienfabriek overgenomen.

Provincie en gemeente Asten staan nu aan de kant en moeten toekijken.  Een derde partij zou de komst van de stal kunnen tegenhouden. Deze derde partij moet de curator verzoeken om de effecten van de nieuwe koeienstal op het Natura 2000-gebied De Groote Peel in kaart te brengen. In het kader van de habitat- en vogelrichtlijn zou de natuurvergunning dan door de provincie ingetrokken kunnen worden.