Gouden Prezo keurmerk voor Hof van Bluyssen

Op dinsdag 20 oktober ontving Amaliazorg-locatie Hof van Bluyssen in Asten, uit handen van wethouder Jac Huijsmans, het gouden Prezo keurmerk tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Dit keurmerk - waarvan goud het hoogst haalbare is - staat voor prestaties in de zorg. Het keurmerk werd uitgereikt naar aanleiding van een intensieve kwaliteitstoetsing door Stichting Perspekt.

Voor de uitreiking van het keurmerk was wethouder Jac Huijsmans van de gemeente Asten aanwezig. Samen met Peter Tijssen, directeur/bestuurder van Amaliazorg, werd het keurmerk opgehangen aan de ‘Wand der herinneringen’. Deze wand wordt nog verder aangekleed met persoonlijke foto’s van bewoners, vrijwilligers en andere betrokkenen van Hof van Bluyssen. Bij de uitreiking waren zestig trotse vrijwilligers, medewerkers, zusters en bewoners van Amaliazorg aanwezig.

Ronnie Dekkers, locatiemanager Hof van Bluyssen is trots: “Dit keurmerk laat zien dat klanten en bewoners bij Amaliazorg kunnen rekenen op de beste kwalitatieve en verantwoorde zorg en een grote betrokkenheid. De auditoren prijzen onze cultuur van samenwerken, de warmte en het centraal stellen van de cliënt binnen alle geledingen van de organisatie. Het auditteam schreef zelfs in haar rapport: ‘Het zit in de genen van eenieder die hier werkt om mensen zich thuis te laten voelen, er heerst een cultuur van samenwerken, veel vrijwilligers zijn de motor bij activiteiten’.

PREZO staat voor PREstatie ZOrg. Met dit keurmerk toont Hof van Bluyssen aan verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden en een verantwoord ondernemer te zijn die aan alle wet en regelgeving voldoet. Tijdens de toetsing weegt cliëntenperspectief en cliëntwaardering voor een groot deel mee in het oordeel.

Het onderzoeksteam was bijzonder onder de indruk van de tevredenheid van bewoners en cliënten met de zorg, de bejegening, open en gastvrije sfeer en de professionaliteit van medewerkers bij het begrip belevingsgerichte zorg. Het PREZO-keurmerk wordt voor een periode van drie jaar toegekend, waarbij jaarlijks een her-audit plaats vindt ter controle en waarborging van de kwaliteit.

Kijk voor meer informatie op www.amaliazorg.nl.