VVD zoekt mooie initiatieven voor groen-blauwe handdrukken van € 500

De Groen-blauwe handdruk, bestaande uit een bedrag van € 500, is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor bijzondere projecten of initiatieven met een maatschappelijk raakvlak met water.

Denk daarbij aan klimaat, duurzaamheid, natuur of beleving. In totaal acht prijzen wordt vanuit de vier regionale commissies, toegekend aan inwoners, (agrarische) bedrijven of werkgroepen/verenigingen.

De VVD roept u op om een mooi initiatief “boven water te krijgen” aan te dragen.

Jaarlijks worden er door het waterschap mooie maatschappelijke initiatieven beloond uit de voordrachten die de leden van de regiocommissie kunnen doen.

De acht winnaars ontvangen de groen-blauwe handdruk van € 500.

Meedoen? Stuur uw initiatief gemotiveerd aan e-mail info@vvd-aaenmaas.nl of kijk op www.vvd-aaenmaas.nl.

De vier regionale commissies zijn voor veel mensen onbekend. Voor het streekeigen waterbeheer worden regelmatig onderwerpen besproken in de regio’s Raam (Cuijk), Beneden Aa (Loosbroek), Boven Aa (Deurne) en Hertogswetering (Lith). Commissieleden zijn oog en oor voor wat er leeft in de streek en geven signalen door aan het bestuur. Zij zijn ook aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven, agrariërs en andere belanghebbenden en gaan in een vroeg stadium met het bestuur in gesprek over het beleid, beheer- en onderhoudsplannen en werkzaamheden in onze streek.

Namens de VVD zitten in de regiocommissies Boven Aa: Peter van der Tol (Liessel), Cor van der Burgt (Helmond) en Jan van Burgsteden (Veghel).