Mariaproject in Belevingskerk Heusden

Gemengd koor De Veengalm uit Neerkant presenteerde in de Mariamaand oktober een Mariaproject met een groot aantal gastzangers en zangeressen uit de omliggende dorpen.

Op woensdag 23 oktober was er een uitvoering in de Belevingskerk in Heusden.

Het geheel werd ingeleid door Jack Swaanen, pastoraal werker in de Franciscusparochie.

Ter afwisseling van de koorzang genoten de bezoekers van de solist Erik van den Akker uit Budel.

Het geheel stond onder muzikale leiding van Marion van Eijk met aan de piano Lodewijk Holzken.