Lambertus Kerkkoor huldigt jubilaris Toos van de Vin

Het Lambertus Kerkkoor hield op vrijdag 22 november het jaarlijkse Ceciliafeest in zaal De Platte Vonder in Someren-Eind.

Tijdens dit feest werd Toos van de Vin-Verdonschot gehuldigd met een muziekspeld voor haar 25-jarig lidmaatschap van het Lambertus Kerkkoor. Ze zingt bij dit gemengd koor, voorheen dameskoor, als sopraan.

Toos beheert de kasten met muziekmappen en zorgt dat iedereen keurig in het bezit is van de juiste nummers.

Tijdens het Ceciliafeest waren er verschillende optredens van eigen leden en werd er veel gezongen.