Twee jubilarissen bij Jozef-Pauluskoor

Het Jozef-Pauluskoor vierde op zondag 24 november het jaarlijkse Ceciliafeest.

Het Jozef-Pauluskoor bestaat uit zangers en zangeressen van het Jozefkoor van de gesloten Jozefkerk uit Someren-Heide en de gesloten Pauluskerk uit Someren-Noord.

Het koor is ontstaan na de sluiting van de Pauluskerk in 2017.

Op zondag 24 november zong het koor de H. Mis in de Lambertuskerk in Someren.

Daarna ging het gehele koor naar zaal Heidehof aan de Kerkendijk in Someren-Heide.

Tijdens het samenzijn werden twee jubilarissen gehuldigd: Lenie van de Vijfeijke, 40 jaar kerkkoorlid waarvan 37 jaar van het Pauluskoor en 3 jaar van het Jozef-Pauluskoor, en Annemie van de Moosdijk, 22 jaar kerkkoorlid Jozefkoor en 3 jaar Jozef-Pauluskoor.

Lenie is in Someren ook lid van Somerens Dameskoor en het Lambertuskerkkoor. Zij heeft destijds ook een tijd in het bestuur van het Pauluskoor gezeten. Zij komt altijd door weer en wind op de fiets naar de Hei voor de repetities.

Annemie maakt al 23 jaar deel van het bestuur. Al die tijd is zij secretaresse en sinds een paar jaar ook penningmeester.