Vrouwen Centraal in gesprek met burgemeester Dilia Blok

Op maandag 25 november gingen de leden van Vrouwen Centraal in Zalencentrum Centraal in Someren in gesprek met burgemeester Dilia Blok.

De leden van Vrouwen Centraal hadden een groot aantal vragen ingestuurd, die burgemeester Dilia Blok beantwoordde.

Er was genoeg stof om over van gedachten te wisselen.

De volgende activiteit is op zaterdag 7 december.

Van 11.00 tot 16.00 uur vindt in Zalencentrum Centraal ‘Write for Rights’ plaats.

Vrouwen Centraal gaat weer schrijven voor Amnesty International.

Dit jaar staan jongeren centraal.

Voor de autoriteiten zijn jongeren een gemakkelijke prooi wanneer die autoriteiten op zoek zijn naar een ‘dader’ om een misdrijf op te lossen of hun eigen onrechtvaardige optreden te verdoezelen.

Daarom verdienen deze jongeren steun en staan zij tijdens deze ‘Write for Rights 2019’ ook centraal.

Iedereen is welkom in Hotel Centraal.