Paulussen gaat per 1 januari dicht

Vanaf dinsdag 31 december is het inzamelpunt voor oud papier/karton, textiel en oud ijzer bij de firma Paulussen aan de Dorpsweg in Someren gesloten.

Oud papier en karton kunt u vanaf die datum kwijt via huis-aan-huis inzamelingen: per wijk en kerkdorpen wordt op verschillende dagen papier ingezameld en u kunt ook terecht op de milieustraat.

Op de eerste zaterdag van de maand wordt in heel Someren het textiel huis aan huis opgehaald. In januari en augustus wordt deze route niet gereden.  Inzamelpunten zijn textielcontainers en de milieustraat.

In Someren, Lierop en Someren-Heide wordt twee keer per jaar oud ijzer opgehaald. 
Inzamelpunt is ook de milieustraat.